fotogalerie


začátek generování KS, destilovaná voda je v laserovém paprsku průhledná


konec generování KS, v destilované vodě je viditelný sloup - odraz nanočástic stříbra v laserovém paprsku, na denním světle je pak KS zcela průhledné a čiré, viditelně není rozeznatelné od destilované vody


generátor KS


generátor KS


zákulisí výroby - desky plošného spoje


zákulisí výroby - desky částečně osazené součástkami